AZ

EN RU

Logistikada Xərcləri Azaltmağın 6 Yolu

Daşıma təchizat zəncirinin mühüm tərkib hissəsidir və sənayenin her bir iştirakçısı ən müasir nəqliyyat xidmətlərini aşağı qiymətlərlə əldə etməyə çalışır.

Bugün nəqliyyat logistikasının xərcləri müxtəlif səbəblərdən sürətlə artır. Qeyri-adekvat planlaşdırma, şəffaflığın olmaması və yanlış qərarların qəbul edilməsi daha yüksək xərclərə, yerinə yetirilməmiş çatdırılmalara, müştərilərin narazılığına və biznesin itirilməsinə səbəb ola bilər.

Aşağıda logistika xərclərinizi azaltmağın 6 real yolunu izah edirik.

1. Göndərişlərin konsolidasiyası

Çatdırılma tarifləri şirkət tərəfindən çəki, məsafə və digər amillərdən asılı olaraq müəyyən edilir. Göndərişlərin konsolidasiyası tədarükçülər tərəfindən daha az səfər edərək və həcmli sifarişlərə daha aşağı tariflər tətbiq olunaraq qazanc əldə etmənin strategiyalarından biridir.

2. Mərkəzləşdirilməmiş anbar xidmətləri

Nəqliyyat xərclərini azaltmağın başqa bir yolu çox sayda mərkəzləşdirilməmiş anbarlardan istifadə etməkdir. Malların mərkəzləşdirilməmiş anbarlarda yerləşməsi onların artıq müştəriyə yaxın olmasını, daha çox çeviklik və daha qısa çatdırılma müddətini təmin edir. Anbarda malların kəmiyyət və növ mövcudluğunu dəqiq bilməklə optimal nəqliyyat marşrutlarını planlaşdırmaq və xərcləri azaltmaq üçün inventarların peşəkar idarə edilməsi və ünsiyyət vacibdir.

3. Avtomatik konteyner yükləmə sistemi

Həcmli və ağır yüklərlə işləyərkən konteynerlərin yüklənməsi və boşaldılması iş prosesinin vacib hissəsidir. Avtomatik konteyner yükləmə sistemindən istifadə nəqliyyat və əmək xərclərini azaltmaq, məhsulun zədələnməsinin qarşısını almaq və bütün malları eyni anda yükləmək və ya boşaltmaq imkanı əldə etməklə məhsuldarlığı artırmaq üçün əla üsuldur.

4. Texnologiyalardan istifadə

COVID-19 pandemiyası birmənalı şəkildə göstərdi ki, proseslərin kağız üzərində sənədləşdirilməsi artıq aktual deyil. Bir sıra müəssisələr proseslərin rəqəmsallaşdırılmasına maddiyyat baxımından əhəmiyyətli dəyişiklik kimi yanaşırlar. Ancaq bu vəziyyətdə qazanc xərclərdən daha çoxdur. Aparılan rəqəmsal qeydlər sayəsində logistika menecerləri bütün təchizat zəncirini tam anlamağa imkan yaradır. Kompüterləşdirilmiş uçotun aparılması şirkətlərə pula başa gələn çatışmazlıqları tapıb düzəltməyə imkan verir.

5. Nəqliyyat parkınızı azaldın

Donanma xərclərinin idarə edilməsi üçün effektiv həllər tapmaq olduqca çətin ola bilər. Sifarişləri mövcud nəqliyyat vasitələri arasında effektiv şəkildə bölüşdürməklə daha az vaxtda daha çox ərazini əhatə etmək mümkündür. Daha çox çatdırılma üçün daha az səfər tələb olunduqda, nəqliyyat aktivlərini istismardan çıxarmaq imkanı yaranır, bu da öz növbəsində xərcləri bir az da azalda bilər.

6. Nəqliyyat vasitələrinə müntəzəm texniki qulluq

Profilaktik texniki qulluq sizə nasazlıqların qarşısını almağa və nəqliyyat vasitəsini ən yaxşı vəziyyətdə saxlamağa kömək edə bilər. Nəqliyyat vasitələrə düzgün təşkil olunmuş müntəzəm texniki qulluq proqramı ilə siz nə qədər məsafə qət etdiyinizi, neçə dəfə dayandığınızı və nə qədər yanacaq sərf etdiyinizi izləyə bilərsiniz. Düzgün xidmət avtomobilləri işlək vəziyyətdə saxlamağa kömək edir, nəticədə yanacaq sərfiyyatı və enerji itkisi azalır, bu da, təbii olaraq, nəqliyyat xərclərini azaldır.

May 12, 2023

Əlaqəli bloq yazıları

April 28, 2023

“Qapıdan Qapıya” Xidmət: Yüklərinizin Effektiv və Etibarlı Daşınması Yolu

İnfrastrukturun və logistikanın inkişafı şirkətlərdən müştərilərə təklif olunan həlləri daim təkmilləşdirməyi tələb edir. İlk növbədə səmərəlilik və təhlükəsizliyin təminatı prinsipləri əsas götürülür. “Qapıdan qapıya” xidməti bu məqsədlər üçün idealdır. Xidmətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, daşıyıcı şirkət yükün hazırlanması, göndərilməsi və daşınması üzrə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür ki, bu da vaxta qənaət etməyə və prosesin hər bir mərhələsinə nəzarət etməyə imkan verir.

«Qapıdan qapıya» xidmətinin üstünlükləri

1. Daşımanın bütün mərhələlərində - yükün qəbul edildiyi andan təyinat yerinə təhvil verilənə qədər, nəzarəti daşıyıcıya həvalə edən müştərinin vaxtına və əməyinə qənaət edir. Həmçinin müştərini lazımsız rəsmiləşdirmələrdən xilas edir.

2. Yükün zədələnmə riskinə qarşı maksimum qorunması təmin edilir.

3. Yükləndikdən sonra mallar aralıq saxlanmadan və aşırmadan dünyanın istənilən nöqtəsinə göndərilir.

4. Yığma yüklər göndərilərkən tövsiyə olunur.

«Qapıdan qapıya» xidmətinin çatışmazlıqları

1. Bəzən yükün növündən asılı olaraq bu xidmətdən istifadə etmək mümkün olmur. Məsələn, böyük həcmli maye və toplu yüklərə, təhlükəli yüklərə (əlavə yoxlama tələb olunur) qapıdan qapıya çatdırılma növü tətbiq edilmir.

2. Digər yükdaşıma növləri ilə müqayisədə daha yüksək qiymət.

3. Sabit satış olmadığı halda bu sxem müştəri üçün sərfəli deyil.

Xidmətin xüsusiyyətləri

Daşıyıcı şirkət qapıdan-qapıya xidməti çərçivəsində bütün zəruri müşayiətedici sənədləri hazırlayıb, birbaşa daşınma, ekspedisiya, gömrük rəsmiləşdirilməsi və təyinat yerinə çatdıqdan sonra boşaldılma əməliyyatlarını həyata keçirərkən, yüklərin çatdırılması ilə bağlı bütün vəzifə və öhdəlikləri öz üzərinə götürür. Yüklərin daşınması zamanı şirkət bir neçə nəqliyyat növünü, həmçinin birbaşa özü danışıqlar apardığı vasitəçiləri də cəlb edərək, kompleks yanaşmanı təmin edir.

Xərclərin hesablanması

Qapıdan qapıya xidmətin son dəyərini müəyyən etmək üçün bir neçə mühüm məqamı nəzərə almaq vacibdir:

- yükün həcmi/çəkisi;

- daşınma məsafəsinin uzunluğu;

- çatdırılma üçün tələb olunan vaxt;

- nəqliyyat vasitəsi ilə təminat xərcləri;

- yük sığortası.

Oxumağa davam edin

July 6, 2023

Beynəlxalq Ticarət: Görünməyən Tərəfləri

Müxtəlif ölkələrin sərhədlərindən keçərək yükdaşıma zamanı logistika şirkətləri həm ölkədaxili, həm də beynəlxalq dərəcəli xüsusi problemlərlə, eləcə də qlobal rəqabət və bir neçə səviyyədə əlavə tələblərlə üzləşirlər. Ona görə də optimal həllərin işlənib hazırlanması, proses və strategiyaların təkamülünün önündə qalmaq, eləcə də ən son texnoloji yenilikləri tətbiq etmək beynəlxalq bazarda rifahın ilkin şərtləridir.

 

Analitik və ekspertlərin fikrincə, ən vacib məqamlar aşağıda qeyd olunanlardır:

Bu sahədə mövcud olan tələblər və prosedur qaydaları daim dəyişir və həm istehsalda, həm də məhsulların satışında ləngimələrin qarşısını almaq üçün beynəlxalq norma və qayda dəyişikliklərinə bələd olmaq zəruridir. Qaydaların müntəzəm olaraq nəzərdən keçirilməsi onların ixraca təsirini sıfıra endirir.

Unutmayın ki, bütün sənədlər həmişə qaydasında olmalıdır! Əvvəlki prinsipi təkrarlayaraq - qlobal çatdırılma üçün tələb olunan sənədləşmə işləri, beynəlxalq hüquq normaları üzrə son biliklərə malik olmamağınız maneəyə çevrilə bilər. Yanlış və ya natamam sənədlər göndərmə və icranı gecikdirir, ləğv edilmə və şirkətin işgüzar nüfuzuna xələl gətirmə riski yaradır.

İstər istehsalda, istərsə də malların paylanmasında beynəlxalq ticarət müqavilələrinin standartlarına və qaydalarına riayət etməklə Azad Ticarət Zonalarından istifadə biznesiniz üçün regional üstünlüyə nail olmağa kömək edir.

Beynəlxalq ticarət sistemində innovativ texnologiyalar yeni imkanlar açır və bu, danılmaz faktdır. Texnologiyalardan istifadə etməklə bəzi xərclər azalır ki, bu da öz növbəsində kommersiya fəaliyyətinin artmasına təkan verir. Burada söhbət nəqliyyat xərcləri, logistik xərclər, liman xidmətləri və gömrük rəsmiləşdirilməsi, lazımi məlumatların alınması üçün xərclər, tranzaksiya xərclərindən gedir. Parlaq bir nümunə kimi nəqliyyat xərclərini azaltmağa kömək edən süni intellekt və özünü idarə edən sürücülüyü göstərmək olar.

Təbii ki, burada mühüm məqam məhsul təklif etmək üçün bazar seçimi deyil, ona uyğunlaşmadır. Siz onu təhlil etməli, biznesinizə uyğun olub-olmadığını, bazara necə çıxmalı və ümumiyyətlə bunu etməyə dəyərmi – bu kimi məsələləri araşdırmalısınız.

 

Beynəlxalq ticarət mürəkkəb fəaliyyətdir, bu səbəbdən ixracatçı şirkətlər üçün öndə gedən prinsipləri nəzərə almaq, həmçinin bazarda payını artırmaq və yeni bazarları kəşf edib uğur qazanmaq üçün logistika xərclərinin azaldılmasından istifadə etmələri vacibdir.

Oxumağa davam edin

June 14, 2023

Kövrək Yüklərin Təhlükəsiz Daşınması Üçün 6 Əsas Məsləhət

Malların düzgün qablaşdırılması, xüsusilə kövrək mallar üçün, uğurlu çatdırılma üçün çox vacibdir. Kövrək mallar müxtəlif formalarda olur və xüsusi avadanlıq, emal və daşınma şərtlərini tələb edir. Bunlara şüşə, laboratoriya ləvazimatları, musiqi avadanlığı, zərgərlik, məişət əşyaları, çini, qiymətli kolleksiya əşyaları və ya maye mallar daxildir. Diqqətinizə bu kateqoriya malların təhlükəsiz daşınması üçün 6 əsas məsləhəti təqdim edirik.

1. Qablaşdırma yükün xüsusiyyətlərinə uyğun seçilir. Taradakı boşluqların yumşaq materialla doldurulması bəzən malların təhlükəsiz çatdırılma şansını artırır, çünki bu halda daşınma zamanı yükün hərəkəti məhdudlaşdırılır. Bu üsul çarpmaların və sarsıntıların təsirini azaltmağa kömək edir.

2. Kövrək malların qablaşdırılması və yüklənməsi zamanı daşıma növündən asılı olmayaraq ardıcıllığa ciddi riayət edilməlidir: daha ağır yüklərin aşağıya qoyulması daha kiçik, daha kövrək malların əzilməsi və ya zədələnməsi riskini azaldır.

3. Vaxtında və etibarlı çatdırılmanı təmin edən optimal nəqliyyat növünün seçilməsi yükün xüsusiyyətlərindən asılıdır.

4. Fərdi əşyaların qablaşdırılması. Əşyaların nə qədər böyük və ya kiçik olmasından asılı olmayaraq, kövrəkdirsə, düzgün və səmərəli şəkildə qablaşdırılmalıdır. Bubble paketi, parça və ya karton kimi materialların istifadəsi malları qoruyacaq, qutuda yükü əlavə olaraq qayışlar, lentlər və s. ilə təmin etmək tövsiyə olunur.

5. Bağlamanın markalanması. "Ehtiyatla davranın" və ya "kövrək mallar" kimi aydın etiketlərin mövcudluğu  bu qrup mallara xüsusi rəftarın tələb olunmasını xatırladır.

6. Yükləmə və boşaltma əməliyyatları əl ilə və ya xüsusi avadanlıqdan istifadə etməklə yalnız təcrübəli işçilər tərəfindən həyata keçirilir.

Lakin daşımanın hətta ən diqqətli təşkili zamanı yüklərin zədələnməsinə və ya itkisinə səbəb olan gözlənilməz hallar yarana bilər. Məhz belə hallar üçün kövrək malların daşınması zamanı xüsusilə vacib olan yük sığortası kateqoriyası mövcuddur. Sığorta məbləğləri müştəriyə əmlakın dəyərinin ödənilməsinə zəmanət verir.

Oxumağa davam edin
Bloqa keçin