AZ

EN RU

Bloq

Bütün Məqalələr

Toplam nəşr sayı: 10

April 28, 2023

“Qapıdan Qapıya” Xidmət: Yüklərinizin Effektiv və Etibarlı Daşınması Yolu

İnfrastrukturun və logistikanın inkişafı şirkətlərdən müştərilərə təklif olunan həlləri daim təkmilləşdirməyi tələb edir. İlk növbədə səmərəlilik və təhlükəsizliyin təminatı prinsipləri əsas götürülür. “Qapıdan qapıya” xidməti bu məqsədlər üçün idealdır. Xidmətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, daşıyıcı şirkət yükün hazırlanması, göndərilməsi və daşınması üzrə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür ki, bu da vaxta qənaət etməyə və prosesin hər bir mərhələsinə nəzarət etməyə imkan verir.

«Qapıdan qapıya» xidmətinin üstünlükləri

1. Daşımanın bütün mərhələlərində - yükün qəbul edildiyi andan təyinat yerinə təhvil verilənə qədər, nəzarəti daşıyıcıya həvalə edən müştərinin vaxtına və əməyinə qənaət edir. Həmçinin müştərini lazımsız rəsmiləşdirmələrdən xilas edir.

2. Yükün zədələnmə riskinə qarşı maksimum qorunması təmin edilir.

3. Yükləndikdən sonra mallar aralıq saxlanmadan və aşırmadan dünyanın istənilən nöqtəsinə göndərilir.

4. Yığma yüklər göndərilərkən tövsiyə olunur.

«Qapıdan qapıya» xidmətinin çatışmazlıqları

1. Bəzən yükün növündən asılı olaraq bu xidmətdən istifadə etmək mümkün olmur. Məsələn, böyük həcmli maye və toplu yüklərə, təhlükəli yüklərə (əlavə yoxlama tələb olunur) qapıdan qapıya çatdırılma növü tətbiq edilmir.

2. Digər yükdaşıma növləri ilə müqayisədə daha yüksək qiymət.

3. Sabit satış olmadığı halda bu sxem müştəri üçün sərfəli deyil.

Xidmətin xüsusiyyətləri

Daşıyıcı şirkət qapıdan-qapıya xidməti çərçivəsində bütün zəruri müşayiətedici sənədləri hazırlayıb, birbaşa daşınma, ekspedisiya, gömrük rəsmiləşdirilməsi və təyinat yerinə çatdıqdan sonra boşaldılma əməliyyatlarını həyata keçirərkən, yüklərin çatdırılması ilə bağlı bütün vəzifə və öhdəlikləri öz üzərinə götürür. Yüklərin daşınması zamanı şirkət bir neçə nəqliyyat növünü, həmçinin birbaşa özü danışıqlar apardığı vasitəçiləri də cəlb edərək, kompleks yanaşmanı təmin edir.

Xərclərin hesablanması

Qapıdan qapıya xidmətin son dəyərini müəyyən etmək üçün bir neçə mühüm məqamı nəzərə almaq vacibdir:

- yükün həcmi/çəkisi;

- daşınma məsafəsinin uzunluğu;

- çatdırılma üçün tələb olunan vaxt;

- nəqliyyat vasitəsi ilə təminat xərcləri;

- yük sığortası.

April 12, 2023

Təbii Fəlakətlərdə Sağ Qalmaq: Təchizat Zənciri Risklərinin Azaldılması

Qloballaşma və beynəlxalq təchizat zəncirlərinin sürətlə genişlənməsi sayəsində şirkətlər məhdud resursları əvvəlkindən daha səmərəli şəkildə istifadəsinə nail olublar. Ancaq təəssüf ki, bu prosesin mənfi tərəfləri də var, məsələn, bir çox logistik proseslərin qismən asılı olduğu hava şəraitinin gözlənilməzliyi. Bu gün təbii fəlakətlərdən danışırıq.

 

Təbii fəlakətlər tədarük zəncirinizdə gecikdirmə və xərcləri artırmaqdan tutmuş yüklərin itməsi və malların zədələnməsi kimi ekstremal hallara qədər yükdaşımalara bir çox cəhətdən təsir göstərir.

 

Təchizat zəncirinin pozulması ümumi logistika prosesində mühüm nasazlıq kimi müəyyən edilir. Təbii fəlakətlər belə pozuntuların səbəblərindən biridir. Onlar adətən bir anda bir neçə firmaya və obyektə külli miqdarda ziyan vurur, bu da sənayeyə ciddi təsir göstərir.Təchizat zəncirlərinin qloballaşması ilə şirkətlərin fəlakət riskinə məruz qalması milli sərhədləri aşdı, çünki bir coğrafi məkanda təbii fəlakətin təsiri digər yerlərdəki obyektlərə təsir göstərə bilər.

 

Amma yükgöndərənlərin gözlənilməz təbii fəlakətlər zamanı riskləri azaltmaq imkanı var. Birincisi, siz insanlar və məhsullarınızla tez-tez ünsiyyət qurmalısınız. Planlarda dəyişikliklərin effektiv şəkildə bildirilməsi böyük vaxt və pul qənaətidir, lakin bu, yalnız təchizat zənciriniz daşınma prosesinin hər mərhələsində tam şəffaflığı təmin etdikdə mümkündür.

Tariflər

Təbii fəlakət zamanı daşıma tarifləriniz artacaq. Məsələn, əgər yollar keçilməz olarsa, yanacaq sərfiyyatını və avtomobil sürmə vaxtını artıraraq alternativ yollardan istifadə etmək lazım gələcək.

Məhsuldarlıq

Fəlakətdən sonra məhdud nəqliyyat resursları və avadanlıqları uğrunda ciddi rəqabət yaranır. Həmin məhdudiyyətlərə görə şirkətin məhsuldarlığı aşağı düşür və bu, təbii olaraq, ən yaxşı halda çatışmazlıqlar səbəbindən xərclərin artmasına səbəb olacaqdır. Hadisələrin gedişatının ən pis halında isə lazımi resursları tapmaq mümkün olmayacaq.

Daşıma müddəti

Əgər adi şərtlərdə daşıma müddəti iki gün çəkirdisə, təbii fəlakətlərin idarəolunmaz təsiri səbəbindən bu dövr uzana bilər. Yollar açılana qədər və ya anbar/fabrik fəaliyyətini bərpa edənə qədər gözləmək gərəkə bilər. Nəticədə səyahət vaxtınız artacaq.

Yanacaq

Təbii fəlakətlərdən sonra yanacağın qiyməti həmişə qalxır. Məsələn, neft emalı zavodunun bağlanması, zədələnməsi və ya işində fasilələrin yaranması yanacaq qiymətlərinin artmasına səbəb olur.

Daşımadan imtina

Təbii fəlakət zamanı daşıyıcıların malları təyinat yerinə çatdırmaqdan imtina halları tez-tez rastlanır. Məhz burada təchizat zənciri pozulmağa başlayır: fabriklərdə material və ya komponentləri gözləyərkən fasilələr yaranır; pərakəndə satıcılar ehtiyatların tükənmə təhlükəsi ilə qarşılaşır və s. Bütün bunlar potensial imkanların və gəlirlərin itirilməsinə gətirib çıxarır.

Daxili gecikmələr

Çox vaxt ölkə daxilində reallaşan yükdaşımalar da hava şəraitindən asılıdır. Sizin regionunuzda təbii fəlakət riski sıfır olsa belə, obyektlərin bağlanması və ya əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində elektrik enerjisinin kəsilməsi səbəbindən malların çatdırılması gecikəcək. Və təbii ki, nəticə olaraq logistikaya mənfi təsir göstərəcək.

 

Təbii ki, müştəri öz yüklərinin daşınması üçün logistika şirkətini seçərkən, çatdırılmanın təhlükəsizliyi və bütövlüyündən narahatdır, çünki daşınma prosesində müxtəlif gözlənilməz hallar yarana bilər. Yükünüzü təhlükəsiz daşımaq üçün nə edirik? İlk növbədə, nəqliyyatın ümumi texniki vəziyyətinə ciddi nəzarət edilir, yüklərin daşınmasının təhlükəsizliyini təmin edən bütün qaydalara və standartlara, xüsusən də yükləmə-boşaltma əməliyyatları zamanı əməl olunur. Alliance Logistics mütəxəssisləri ilin vaxtından, hava şəraitindən, daşıma müddəti nəzərə alınmaqla optimal marşrutu işləyib hazırlayırlar.

March 28, 2023

2023-cü İlin Əsas Logistika Trendləri

Son illər koronavirus pandemiyası qlobal iqtisadiyyatın bütün sahələrinə təsir edib. Logistika şirkətləri məhdudiyyətlər qarşısında itkiləri azaltmaq, iqtisadiyyatın yeni tələblərini ödəmək və innovativ üsullara əl atmaq üçün strategiyalarını dəyişdirməlidirlər. Bugün, 2023-cü ildə logistika sahəsində sürətlə dəyişən tendensiyalara operativ reaksiya vermək üçün kəskin ehtiyac yaranır.

Əsas olanlara aşağıdakılar daxildir:

Rəqəmsallaşma və süni intellekt

Pandemiya biznesin inkişafı vektorunun dəyişməsinə səbəb oldu və bu, rəqəmsallaşma prosesinə də təsir etdi. İndi şirkətlər insan imkanları və süni intellektin inteqrasiyası problemi ilə üzləşirlər. İnformasiya texnologiyalarının inkişafına investisiyalar şirkətlərin xərclərini azaltmağın ən yaxşı yollarından biri hesab olunur. Ciddi karantin məhdudiyyətləri bu cür yeniliklərə açıq ehtiyac olduğunu vurğuladı. Logistika şirkətləri anbar və nəqliyyat əməliyyatlarını idarə etmək üçün getdikcə daha çox yeni sistemlər, logistik həlləri optimallaşdırmaq üçün yeni İT həllər təqdim edir, mövcud olanları isə təkmilləşdirir.

Elastik logistika

Bazarı tarazlayan tələb və təklif qanunun nisbəti bəzən gözlənilməz olur. Bu aspektdə elastik logistika sayəsində təchizat zəncirində imkanları artırmaq və azaltmaq, dəyişən reallıqlara tez uyğunlaşmaq mümkündür. Logistikanın "çevikliyi" xərcləri azaltmağa və potensial mənfəəti itirməməyə kömək edir.

Onlayn ticarətə diqqət

Qlobal Covid-19 pandemiyası onlayn alış-verişin bazar strukturuna və böyüməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib və e-ticarətdən yararlanmaq üçün maneələri aradan qaldırmağa kömək edib. İstehlakçının dinamik deyişən tələblərinə cavab vermək üçün oflayn təkliflərə elektron alternativlər işə salınıb. Bəzi şirkətlərin bu məsələdə mühafizəkarlığı məcburi bağlanmalara və ya ciddi itkilərə səbəb olur.

Yaşıl Logistika

Qlobal istiləşmə, insanın ətraf mühitə təsiri artıq mücərrəd anlayışlar kimi yox, həyatın bütün sahələrində həll olunan konkret problem kimi qəbul edilir. Logistika sənayesi də istisna deyil. Bu sahədə sənayenin ətraf mühitə təsirini azaltmağa yönəlmiş yeni konsepsiya Green Logistics - "yaşıl logistika" konsepsiyasıdır. Yaşıl logistika çərçivəsində şirkətlər tərəfindən çirklənmənin qarşısını almağın bir çox yolu var - yüklənmənin optimallaşdırılması, marşrutun optimallaşdırılması, ekoloji cəhətdən daha təmiz nəqliyyat növünün seçilməsi və s. Gələcəkdə bu tendensiyanın yalnız daha da güclənəcəyi gözlənilir.

Logistikada Last Mile / Son mil

Son mil məhsulların alıcıya çatdırılmasında son mərhələdir. Təchizat zəncirinin bu mərhələsində bəzi çətinliklər var ki, bunlardan da başlıcası çatdırılma sürətidir. Qlobal daşımalarda gecikmələri kompensasiya etmək üçün kuryer xidmətləri son mildə səmərəlilikdən maksimum yararlanmağa çalışır. Yalnız bu halda onlar vəziyyəti idarə edə biləcəklər, bazarın tələblərinə cavab verib biznesdə mövqelərini möhkəmləndirməyə müvəffəq olacaqlar.

March 16, 2023

Süni İntellekt Logistika Sənayesini Necə Dəyişir?

Sənayenin əksər sahələri, o cümlədən logistika, süni intellekt (AI) kimi yeni texnologiyaların inkişafı ilə transformasiya olunub. Avtonom nəqliyyat vasitələri, anbarların avtomatlaşdırılması, proqnozlaşdırıcı analitika və ağıllı yollar bu gün artıq normaya çevrilən texnologiyalara misaldır.

Şirkətlər istehsal və çatdırılmanı təkmilləşdirmək üçün machine learning dəyərini və süni intellekt satıcılarının təcrübəsindən istifadə etməyin faydalarını dərk etməyə başlayır.

Logistika sənayesində süni intellektin tətbiqinin üstünlükləri haqqında faydalı məlumatları təhlil edib paylaşmaq qərarına gəldik.

Əslində, süni intellekt sisteminin qurulması insani keyfiyyətləri və qabiliyyətləri maşınlara daşımaq və öz imkanlarını aşmaq məqsədi ilə onların üstün hesablama imkanlarından istifadə etmək kimi əziyyətli bir prosesdir.

Logistika sahəsinin transformasiyasında süni intellektin rolu nədir? Və bu dəyişikliklərin müsbət tərəfləri hansıdır? Süni intellektin logistikaya müstəsna təsirini sübut etmək üçün yetərli əsaslar təqdim etmək olar.

1. Süni intellekt logistikada Big Data-nın potensialını aşkar edir

Big Data-nın imkanlarından faydalanaraq, logistika şirkətləri dəqiq proqnozlara əsaslanıb fəaliyyətlərinin səmərəliliyini artıra bilərlər. Bundan da savayı konkret biznes prossesini sadəcə təkmilləşdirmək yox, ümumi görüntünü əldə edib eyni zamanda bir neçə məsələləri həll etmək imkanı yaranır.

2. Logistika sayəsində robotlaşma daha da aktuallaşır

Süni intellekt anbar əməliyyatlarının idarəetməsinə müsbət təsir göstərir. Robotlar malları müəyyən edə, hərəkət etdirə, çeşidləyə və izləyə, bugünkü işçi qüvvəsini gücləndirə bilər. Anbar əməliyyatlarında robotlardan istifadə insan amilinin mənfi təsirini azaltmaqla şirkətin məhsuldarlığını, logistika sahəsində təhlükəsizlik səviyyəsini yüksəldə, əməliyyat xərclərini azalda bilər.

3. Tələbatın daha yaxşı proqnozlaşdırılması

İstehlak materiallarına olan gələcək ehtiyacları proqnozlaşdırmaq uğurlu biznes üçün çox vacibdir. Əgər şirkətiniz dəqiq proqnozlar yarada bilmirsə və mövcud malların miqdarı yüksək tələbata cavab vermirsə, ehtiyatların tükənmə və gəlir itirmə riski ilə üzləşmə ehtimalı artır. Təbii ki, hər bir sahibkar bundan qaçmağa çalışır, çünki əks halda o, sadəcə olaraq müştərilərinin ehtiyaclarını ödəyə bilməyib, onları itirəcək.

4. Marşrutun real vaxt rejimində optimallaşdırılması

İnsan müdaxiləsi olmadan real vaxt rejimində marşrutun optimallaşdırılması texnologiyalarından istifadə edən avtonom çatdırılma sistemlərinin tətbiqi vasitəsilə süni intellekt çatdırılmanın səmərəliliyini artıra və daşıma xərclərini azalda bilər.

5. Anbarların avtomatlaşdırılması

"Kompüter görmə" avtomatlaşdırılmış anbarlarda geniş istifadə olunur. Bu texnologiya məhsulların identifikasiyasına və sistemləşdirməsinə imkan yaradır və gələcəkdə insan müdaxiləsi olmadan keyfiyyətə nəzarəti idarə etməyə kömək edəcəkdir. Bundan da savayı, təchizat zəncirinə bir neçə anbar daxildirsə, süni intellekt malların daşınmasının ən yaxşı yolunu müəyyən etmək üçün onları birləşdirə bilər. Kompüter görmə texnologiyasının köməyi ilə süni intellekt həm də zədələnmiş obyektləri tanıyır və zərərin növünü və dərinliyini qiymətləndirir ki, bu da gələcəkdə zərərin qarşısını almağa və müəyyən tədbirlər görməyə imkan verir.

6. Back-ofisin avtomatlaşdırılması

Hesab-faktura, elektron poçt emalı, planlaşdırma, kadrların idarə edilməsi və digər ofis əməliyyatları süni intellektin köməyi ilə sürətləndirilə və avtomatlaşdırıla bilər ki, bu da vaxta əhəmiyyətli dərəcədə qənaət edir.

 

Sonda qeyd edək ki, logistika dünyası yeni texnologiyaların, xüsusən də AI-nin istifadəsi ilə tamamilə transformasiya olunur. Süni intellektin tətbiqi bu sənayenin tərəqqisi üçün əsas amillərdən biridir. Süni intellekt logistika proseslərinin təkcə səmərəliliyini deyil, həm də dəqiqliyini artıraraq daha yüksək gəlirlilik göstəricilərinin təmin olunmasına imkan yaradır.